HENKILÖKUNTA

Loikalan kartanon henkilökuntaan kuuluu 25 henkilöä. Molemmilla osastoilla työskentelee 11 ammattilaista, lisäksi tiimiin kuuluu toimitusjohtaja, emäntä ja pehtoori. Työryhmä muodostuu sosionomeista, yhteisöpedagogeista, lähihoitajista, sairaanhoitajasta ja muista alan ammattilaisista. Loikalan kartanossa erityisosaamista kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Usealla henkilökunnan jäsenellä on sosiaali- tai terveysalan koulutuksen lisäksi jokin muu ammatti tai erityistaito. Näitä taitoja hyödynnetään Loikalan arjessa. Henkilökunta kouluttautuu aktiivisesti ja koulutuksista saadut opit pyritään siirtämään koko henkilökunnalle.