---

Tavoitteena on aina nuoren vastuullisuuden lisääminen, itsenäistyminen ja omien taitojen harjaannuttaminen. Nuoren on mahdollista edistyä, vaikka hän ei olisikaan motivoitunut muutokseen juuri sillä hetkellä.

---
LOIKALAN KARTANO

Loikalan kartano on huostaan otetuille 13 - 18-vuotiaille nuorille tarkoitettu 14 - paikkainen erityislastensuojelulaitos. Loikalassa on kaksi osastoa, Banzai ja Pihapiiri.

 

BANZAI-OSASTO

Tarjoaa tiiviin ja hyvin valvotun asuinympäristön seitsemälle nuorelle. Banzai-osastolla on mahdollisuus turvata nuoren tilanne nopeastikin kriisin tullen. Osasto tarjoaa myös arviointijakson, jossa kriisissä olevan nuoren tilanne arvioidaan 30 vuorokauden aikana. Kokonaisarvio vaikuttaa siihen, minkälaista apua nuori jatkossa tarvitsee, esimerkiksi avohuoltoa, sijaishuoltoa, päihdehuoltoa, psykiatrista hoitoa tms. Osastolla on mahdollisuus myös erityisen huolenpidon toteuttamiseen.

 

PIHAPIIRI-OSASTO

Toimii nimensä mukaisesti Loikalan kartanon pihapiirissä. Se on valvonnaltaan vapaampi ja on tarkoitettu edistyneimmille ja Loikalan kartanoon asettuneille nuorille. Asuntolassa harjoitellaan ohjatusti vastuun ottamista omasta itsestä, kuten päivärytmin ylläpitämistä. Asuntolaan nuori voi muuttaa sitten, kun arki Banzailla sujuu odotetusti ja hän on kykenevä vapaampaan asuinympäristöön.

 

Loikalan kartanon arki perustuu molemmissa osastoissa säännölliseen päivä- ja viikko-ohjelmaan. Viikko-ohjelmaa noudatetaan mahdollisimman tarkasti. Poikkeuksia ovat viikonloput ja loma-ajat, jolloin päivän aikataulua voidaan muuttaa joustavasti muuhun tekemiseen sopivaksi. Päivärytmi lisää nuoren turvallisuuden tunnetta ja rauhoittaa hänen mielessään olevaa kaaosta.

Hoitopolku etenee arviointi- ja tulovaiheen kautta nuoren aktivointiin ja motivointiin, sieltä arjen taitojen hallintaan ja itsenäistymistaitojen harjoitteluun.