Moni-interventioinen hoitomalli

Loikalan kartanon moni-interventioinen hoitomalli on kehitetty vastaamaan moniongelmaisten ja eri syistä haasteelliseksi koettujen nuorten vaativaan hoitoon ja kasvatukseen lastensuojelulaitoksessa. Hoitomalliin on yhdistetty toiminnallisia, terveydenhoidollisia ja opetuksellisia menetelmiä, joiden rinnalla kulkevat perinteisemmät lastensuojelulliset menetelmät. Loikalan kartanon tavoitteena on vaikuttaa useammalla eri tasolla ongelmakäyttäytymisiin olosuhteissa, jotka eivät ole laitosmaisia. Tämä menetelmä on perusteltu sillä, että nuoren ongelmat ovat usein päällekkäisiä ja kietoutuneita toisiinsa, jolloin yhteen oirekäyttäytymiseen vaikuttaminen ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa ja kattavampaa hoito-otetta.

Loikalaan saapuneet nuoret ovat usein olleet asiakkaana jo erilaisissa lastensuojelun- tai psykiatrian yksiköissä, joista ei kuitenkaan ole ollut heille suurta hyötyä. Syynä tähän on usein ollut  motivoimattomuus hoitoon tai sitoutumattomuus pysyä hoitopaikoissa.

Moni-interventioinen hoitomalli etsii nuoren vahvuuksia ja positiivisa toimintamalleja samaan aikaa, kun ongelmia työstetään. Tavoitteena on näin saada nuori aidosti kiinnostumaan elämäntilanteestaan ja tulevaisuudestaan. työskentelyssä keskeisellä sijalla on aktivointi.