MUU OSAAMINEN

PÄIHDETYÖ

Loikalan kartanolle tultaessa jokaiselle nuorelle tehdään päihdekartoitus ja tarvittaessa nuorelle nimetään oma päihdetyöntekijä, jota nuori tapaa 1-2 kertaa viikossa tai tilanteen mukaan useammin.  Loikalan kartanolla toimii myös päihdetyön ryhmä, johon nuoret voivat osallistua viikoittain.

Päihdetyössä keskitytään ensisijaisesti motivaation tarkasteluun tehtävien ja keskustelujen avulla sekä tutkitaan yhdessä nuoren kanssa päihteettömyyden vaikutuksia itseen ja muihin.  Keskeisessä roolissa on myös nuoren sosiaalisen verkoston tarkastelu päihdetyön näkökulmasta. Päihdetyön edetessä keskitytään nuoren päihdehistorian, oman toiminnan ja sen vaikutuksen tutkimiseen erilaisten menetelmien, keskustelujen ja tehtävien kautta.

Päihderiippuvuutta työstetään psykososiaalisin hoitokeinoin, jossa keskeisenä teemana ovat keskustelut ja yhdessä tekeminen nuoren kanssa tutkimalla ja vahvistamalla jo olemassa olevia voimavaroja ja vuorovaikutussuhdetta moniammatilliseen työryhmään ja nuoren läheisverkostoon.  Irtautumisvaiheen työskentely suunnitellaan tapauskohtaisesti ja kuuluu osana päihdetyöhön.

Päihdetyö Loikalan kartanolla on aina yksilöllistä, tavoiteorientoitunutta ja nuoren itsetuntoa vahvistavaa.

 

TERAPIA

Loikalan kasvatus- ja hoitomenetelmät perustuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin ja menetelmiin sekä moni-interventioisen hoitomallin toteuttamiseen.

Terapia on asiakkaille vapaaehtoista ja terapiapalveluita voi käyttää joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan satunnaisesti. Asiakas voi valita kahdesta terapeutista, kumman kanssa kokee keskustelun luontevammaksi.

Heidi Rauha on käyttäytymisanalyytikko, psykoterapeutti (VET) joka ottaa vastaan Loikalan kartanon asiakkaita.

Olli-Pekka Santala on kliininen psykologi, joka käy Loikalassa kerran viikossa. Olli-Pekka Santala tekee myös psykologisia tutkimuksia ja arviointeja.

Nuorisopsykiatrian lääkäri Liis Iiskola (Medikoo) vastaa lääkehoidosta ja seurannasta sekä psyykkisen voinnin arvioinnista.

Jos asiakkaalla on olemassa oleva hoitokontakti lähialueella, sitä pyritään tukemaan ja jatkamaan.

 

TERVEYDENHUOLTO

Loikalan kartanon peruslääkäripalvelut pyritään keskittämään Iitin terveyskeskukseen. Akuutti sairaanhoito virka-ajan ulkopuolella tapahtuu Lahden Akuutti24:ssä. Tarpeen vaatiessa (esim. kiireelliset terveystarkastukset ja arviointijakson terveystarkastukset) käytetään Lääkärikeskus Mehiläisen Kouvolan toimipisteen palveluita.

Loikalan kartanon henkilökuntaan kuuluu myös sairaanhoitaja sekä lähihoitajia.

 

TUNNETYÖSKENTELY JA AGGRESSION HALLINTA

Loikalan kartanossa on huomioitu, että muusta ongelmakentästä riippumatta, usealla asiakkaalla on ongelmia tunne-elämän asioiden kanssa. Luontaisesti murrosikään kuuluu tunne-elämän monipuolisuus, mutta kun yhtälöön lisätään joitain erityisongelmia, saattavat seuraukset olla hallitsemattomia. Usein haastavaa on tunteiden tunnistaminen, tunteiden sanottaminen tai niiden hallitseminen. Työskentely tapahtuu kirjallisten tehtävien ja keskustelujen avulla.

Tunnetyöskentelyn edetessä on tavoitteena, että nuori oppii ilmaisemaan tunteitaan rakentavasti ja jämäkästi sekä oppii sanottamaan erilaisia tunnetiloja. Lisäksi työskentelyn pääpaino on erottaa toisistaan tunteet ja teot, eli nuori oppii sietämään tunnetiloja ja ymmärtää, ettei niiden mukaan tarvitse aina toimia.

Usealla nuorella on taustalla jonkinasteista väkivaltaisuutta. Nuori on saattanut väkivaltaisilla teoilla tai puheilla pyrkiä hallitsemaan ympäristöään tai itseään. Aggressio sinänsä ei välttämättä ole ongelma, mutta mikäli se esiintyy väkivaltaisena käyttäytymisenä, tulee lastensuojelun keinoin asiaan puuttua.

Loikalan kartanossa väkivaltaa käyttänyt nuori voi vähitellen opetella toisenlaisia toimintamalleja niihin tilanteisiin, joissa aikaisemmin on käyttäytynyt hallitsemattomasti. Aggression hallintaa harjoitellaan Loikalassa mm. kirjallisin tehtävin, arvostavan haastattelun avulla, mielikuvaharjoittein, altistuksen avulla sekä keskustelemalla jo tapahtuneista tilanteista. Nuoren on hyvä tilanteen jälkeen pysähtyä ja yhdessä tutun aikuisen kanssa miettiä, missä vaiheessa hän vielä hallitsi käyttäytymistään siten, että olisi voinut toimia toisin.